Komunikat

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok.

Raport o stanie Gminy Żagań o statusie miejskim za 2022 rok