2 czerwca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Jak podkreśliła dyrektor Dorota Stebelska “Siódemka” jest kobietą. Kobietą 60-letnią, dojrzałą, silną, rozwijającą swoją wiedzę i umiejętności. Wysiłek jaki podejmuje wynika z troski o powierzone jej w opiekę dzieci, które trafiają do placówki jako nieśmiałe maluchy, wychodzą jako osoby dojrzałe i świadome potrzeby pracy i samorozwoju. Dyrektor Dorota Stebelska podziękowała wszystkim, którzy od dnia powstania szkoły budowanej jako jedna z tysiąca z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego, od 1963 roku do dziś oddali “Siódemce” swoją pracę i serce.

Andrzej Katarzyniec zabrał głos jako gospodarz miasta i absolwent “Siódemki”. Wspominał zabawne sytuacje towarzyszące nauce szkolnej, młodzieńcze wybryki, wybitnych nauczycieli, dzięki którym szkoła pozostaje w pamięci wszystkich absolwentów placówki. Burmistrz przypomniał, że obowiązkiem samorządu jest troska o mienie szkół, czego doskonałym przykładem są prace wykonane w budynku w ostatnim czasie – remont sali gimnastycznej i dachów. Gospodarz miasta podziękował nauczycielom za wysiłek, jaki wnoszą oni w rozwój najmłodszych członków naszej małej ojczyzny.

Placówka w 1963 roku miała 15 sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę połączoną z czytelnią, salę gimnastyczną i pomieszczenia gospodarcze. Wokół budynku pozostawiono gruz, który popołudniami usuwali nauczyciele, uczniowie i rodzice. Pierwszym dyrektorem szkoły był Tadeusz Żabski. Kolejnym Feliks Tęcza. Najdłużej, bo aż 27 lat, największą szkołą podstawową w Żaganiu kierowała Teresa Dziura.