20 czerwca 2023 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Żagań. We wszystkich szkołach podstawowych i średnich w mieście przeprowadzono wcześniej wybory, wskazując po dwoje kandydatów z każdej placówki. Wczoraj szesnastu z osiemnastu wybranych przedstawicieli młodzieży przybyło na sesję, aby złożyć uroczyste ślubowanie i podjąć pierwsze uchwały. Sesję otworzył burmistrz Andrzej Katarzyniec gratulując młodym ludziom objęcia tak prestiżowych funkcji i zachęcając do współpracy na rzecz rozwoju Żagania. Gospodarz miasta odczytał również treść ślubowania.

Członkami Młodzieżowej Rady Miasta Żagań zostali:

 •  reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Brzechwy: Zuzanna Dziedzic i Michał Jędrysek,
 • reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej: Michalina Bartoszewska i Julia Słomińska,
 • reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II: Hanna Słowik i Marika Żok,
 • reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Ofiar Stalagu VIII C: Wiktoria Szach i Julian Bieganowski,
 • reprezentujący Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 5: Dawid Gliniak i Aleksander Mrożek,
 • reprezentujący Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej: Zofia Łuczyńska i Szymon Szczepaniak,
 • reprezentujący Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha: Kacper Dziurawiec i Michał Sul,
 • reprezentujący Zespół Szkół Technicznych i Licealnych: Marcin Kłos i Kuba Marczenia,
 • reprezentujący Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: Milan Madera i
  Bartosz Partatus.

Adam Matwijów, przewodniczący Rady Miasta Żagań, pogratulował młodym ludziom wyboru do rady. Po raz pierwszy w historii młodzi ludzie będą doradzać organom samorządu w ich pracy i wskazywać oczekiwania młodzieży w zakresie rozwoju miasta. Młodzież otrzymała pamiątkowe przypinki i dyplomy. W uroczystej inauguracji wziął udział Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza, oraz radni Tomasz Nowak i Grzegorz Kuźniar.

W trakcie pierwszej sesji członkowie MRM wybrali przewodniczącego, którym został Kacper Dziurawiec, wiceprzewodniczących Zuzannę Dziedzic i Michała Sula, sekretarza Milana Maderę. Druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta Żagań odbędzie się we wrześniu. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata licząc od dnia złożenia ślubowania. Rolę koordynatora Młodzieżowej Rady pełni Sekretarz Miasta.