Komunikat

Publikujemy raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031 oraz raport podsumowujący przebieg opiniowania programu zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rewitalizacji.

Raport podsumowujący przebieg opiniowania projektu

Raport z konsultacji społecznych