42 miliony dla Żagania

W ramach naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład złożyliśmy trzy wnioski o łącznej wartości prawie 40 milionów złotych! Żagań ubiega się o dofinansowanie dla następujących zadań:

  1. budowa ulicy Chopina w Żaganiu – całkowita wartość projektu to 1.900.000 złotych, wnioskowana wartość dofinansowania w wysokości 1.805.000 złotych;
  2. budowa nowego cmentarza komunalnego w Żaganiu – całkowita wartość projektu to 30.000.000 złotych – wnioskowana wartość dofinansowania w wysokości 25.500.000 złotych;
  3. rewitalizacja Ratusza (I etap) – całkowita wartość projektu to 8.000.000 złotych, wysokość dofinansowania 7.200.000 złotych.

Równocześnie opracowano i złożono 5 projektów w ramach naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na łączną kwotę 7.690.000 złotych. Ubiegamy się o środki na:

  1. renowację zegara słonecznego z II połowy XIX wieku – całkowita wartość projektu to 100.000 złotych, wysokość dofinansowania 98.000 złotych;
  2. rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu (cz.1) – całkowita wartość projektu to 3.500.000 złotych, wysokość dofinansowania 3.430.000 złotych;
  3. rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu (cz. 2) – całkowita wartość projektu to 500.000 złotych, wysokość dofinansowania 490.000 złotych;
  4. rewitalizację zabytkowych murów miejskich w Żaganiu (cz. 3) – całkowita wartość projektu to 90.000 złotych, wysokość dofinansowania 88.200 złotych;
  5. rewitalizację pomieszczeń oranżerii Żagańskiego Pałacu Kultury – całkowita wartość projektu to 3.500.000 złotych, wysokość dofinansowania 3.430.000 złotych.

Łączna wartość projektów wynosi 47 600 000 złotych, wysokość dofinansowania 42 miliony złotych!