Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu. Zagrożenia wynikające ze zwiększonego poziomu ozonu w powietrzu prognozowane są dziś i jutro do końca dnia (od 11 do 12 września 2023 roku).

Osoby podatne na zanieczyszczenie powietrza ozonem mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu).

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcję.

ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW REJONU:

– rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

– ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

WRAŻLIWE GRUPY LUDNOŚCI:

–  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

–  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

–  osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty)
i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

–  ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

– zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

–  bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current