Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja ogrodzenia i ciągów pieszych na stadionie miejskim w Żaganiu – I etap”. Przekazano teren budowy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Zbigniewa Gąski. Wykonawca wykona nowy mur wokół stadionu na ulicy Karpińskiego 4 oraz utwardzi teren. Termin wykonania zadania upływa 30 listopada 2023 roku. Kwota inwestycji zgodnie z umową wyniesie 230 000 złotych.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego w ramach Programu Inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” w wysokości 100 000 złotych.