Złożyliśmy kolejny projekt do w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycyjny Strategiczny „Rozświetlamy Polskę”. Staramy się o 304 tysiące złotych na wymianę 160 starych opraw oświetlenia drogowego na nowe LED-owe.

W trakcie dzisiejszego spotkania z mediami burmistrz Andrzej Katarzyniec poinformował, że miasto złożyło kolejny wniosek o środki zewnętrzne. Tym razem walczymy o 304 tysiące złotych na wymianę oświetlenia ulicznego w Żaganiu. W okresie ostatnich 4 lat wymieniliśmy już 650 lamp, dzięki czemu znacznie zmniejszyliśmy zużycie energii i obniżyliśmy koszty oświetlenia w mieście. Wymiana kolejnych 160 starych lamp sprawi, że ponad połowa oświetlenia drogowego w mieście będzie energooszczędna.

Żagań posiada również nowy system czasowego sterowania zegarami włączającymi i wyłączającymi oświetlenie uliczne. W tej chwili, zgodnie z wytycznymi operatora, lampy zapalają się o godzinie 19.27 i gasną o godzinie 6.14. Problemy z opóźnieniami zegarów włączających oświetlenie w niektórych rejonach Żagania zostały zniwelowane i usunięte.