Konferencja prasowa na temat fontann i miejskich inwestycji

21 września burmistrz Andrzej Katarzyniec zwołał konferencję prasową, aby za pośrednictwem lokalnych mediów poinformować mieszkańców o postępie prac w zakresie budowy miejskiego przedszkola przy ulicy Żarskiej oraz realizacji “projektu pałacowego”.

Burmistrz wyjaśnił, że termin zakończenia umowy na remont pałacowych fontann upływa w listopadzie i jak zapewnia wykonawca, Bogdan Wiatrowski prowadzący Zakład Kamieniarski z siedzibą w Bukowinie Bobrzańskiej, fontanny zostaną do tego czasu uruchomione. Wykonano już demontaż istniejących pierwotnych fontann – Nereidy z uskrzydlonym Amorem, kamienistej oraz fontanny z Wazą. Przeprowadzono prace ziemne oraz roboty hydrauliczne i elektryczne. Obecnie trwają prace kończące wykonanie modeli figur do fontanny z nereidami i uskrzydlonym amorem. Do końca września trafią one do odlewni w Gliwicach, gdzie powstaną odlewy z brązu.

W styczniu inwestycję przejął nowy wykonawca. Po zdemontowaniu fontann okazało się, że odkryte pod fontannami relikty wymagają nowych opracowań konserwatorskich i archeologicznych, a różnice obmiarów fontann między projektem podstawowym a pomiarami w terenie nie  pozwalały na pełną kontynuację prac bez dokumentacji zamiennej. Inwestycja wymagała nowej zgody Lubuskiego Wojewódzkiego (uzyskana 30.06.2023 r.) oraz zmiany pozwolenia na budowę (17.07.2023 r.).

Remonty fontann stanowią jeden z elementów projektu parkowego. Już wykonano renowację elewacji i fontann. Zamówiono również nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, tzw. “TIKi”. Są to systemy słuchawkowe do samodzielnego zwiedzania pałacu z wirtualnym przewodnikiem, info kiosk, spacer wirtualny po pałacu oraz ciekawe gry terenowe i cyfrowe, zachęcające do odkrywania potencjału turystycznego żagańskiego zabytku. Produkt jest już dostępny na specjalnie stworzonej stronie – kliknij tutaj. Jak zaznaczył burmistrz Andrzej Katarzyniec zakupione wyposażenie podnosi standard obsługi turystycznej w mieście.

Inwestycje związane z rewitalizacją fontann oraz wyposażeniem w technologie informatyczno-komunikacyjne realizowane są przez miasto w ramach projektu: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zapowiedział również, że nowe żagańskie przedszkole przy ulicy Żarskiej oddane zostanie do użytku do końca roku. Gospodarz miasta wyjaśnił, na czym polegały negocjacje z wykonawcą w związku ze złożonym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Po kilku miesiącach rozmów i negocjacji, trzech złożonych wnioskach o waloryzację o łącznej wartości ponad 2 300 000 złotych, zawarto kompromis, w oparciu o który wykonawca otrzyma milion złotych tytułem waloryzacji kosztów prowadzenia inwestycji (do którego w myśl obowiązujących przepisów ma prawo) i zakończy inwestycję do 30 października tego roku. W tej chwili wykonano już 75-80% zadania, a sam wykonawca zapewnia, że roboty zakończy zgodnie z umową.

Andrzej Katarzyniec pochwalił się również kolejnym złożonym przez miasto wnioskiem na dofinansowanie inwestycji wymiany oświetlenia ulicznego w Żaganiu. Aplikujemy o 304 tysiące złotych na wymianę 160 starych opraw na nowe, LED-owe. Burmistrz przypomniał, że w trakcie swojej pracy zlecił wymianę 650 opraw lamp ulicznych, dzięki czemu znacznie obniżono rachunki za energię elektryczną z tego tytułu i poprawiono jakość oświetlenie w Żaganiu.

Gospodarz Żagania poinformował również o dofinansowaniu, jakie otrzymał Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego na zakup trzech autobusów spalinowych klasy MINI. Nowe pojazdy trafią do żagańskiego operatora, którym jest miejska spółka MZK. Otrzymane 2 miliony złotych stanowią 98% wartości nowych autobusów.

Na zakończenie konferencji prasowej burmistrz Andrzej Katarzyniec podsumował również projekt Termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2, którego przebudowa dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wykonawcą zadania jest firma AMS-BUD Michał Sobierajski z Zielonej Góry, a przewidziany termin realizacji zadania zostanie zachowany. Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz te wokół budynku. Dzieci już korzystają z ocieplonych i wyremontowanych sal. W budynku wymieniono wszystkie okna i drzwi, ogrzewanie, wykonano termomodernizację. Wartość inwestycji wyniesie 2 988 999,63 złotych, dofinansowanie unijne na jej realizację wyniesie 2 471 728,13 złotych.