Informujemy, że Zarządzeniem nr 272/2023 z dnia 3 października 2023 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w 2023 roku – konkurs uzupełniający”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Zarządzenie nr 272/2023

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania