Kolejne rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przyniosło środki dla dwóch żagańskich projektów – rewitalizacji Ratusza oraz przebudowy ulicy Chopina. Łączna wartość otrzymanych środków wyniesie ponad 9 milionów złotych!

Obecny stan techniczny budynku powoduje, że niemożliwe jest korzystanie z większości przestrzeni dostępnych w obiekcie. Ratusz jest zawilgocony, dach jest nieszczelny, ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne maja liczne pęknięcia i zarysowania, kolumny wieży zawierają spękania o znaczących rozmiarach, elementy drewniane w obiekcie są zniszczone, konserwacji wymagają posadzki, tynki, stolarka okienna i drzwiowa oraz elementy metalowe.

Na czym będzie polegał pierwszy etap rewitalizacji Ratusza w Żaganiu?

Otrzymane środki pozwolą na wykonanie prac głównie na zewnątrz budynku. Prace przy elewacji będą polegały na mechanicznym usunięciu tynków, oczyszczeniu elewacji, detalu architektonicznego i sztukaterii, badaniu zasolenia murów, odsalaniu, zabezpieczeniu elementów niebezpiecznych, rozwarstwień i spękań, odspojeń, konsolidacji odspojonych elementów, uzupełnieniu i odtworzeniu ubytków, tynkowaniu i malowaniu.

Równocześnie rozpoczną się prace przy dzwonach, polegające na ich oczyszczeniu, zabezpieczeniu, poprawie mocowania. Naprawiony zostanie mechanizm dzwonu oraz inne prace przy obiekcie, których obowiązek wykonania nałoży na wykonawcę Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wyremontowana zostanie również klatka schodowa wraz z montażem windy.

Budynek ratusza, zlokalizowany w centrum miasta w Rynku, będący pozostałością dawnego ratusza, został zaprojektowany w XIX wieku przez architekta Lehoffera na wzór florenckiego Palazzo Vecchio. Stanowi dużą atrakcję turystyczną miasta. W budynku ratusza zlokalizowane będą nowe usługi społeczne – zgodnie z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji. Przeprowadzone konsultacje społeczne potwierdziły potrzebę adaptacji budynku na potrzeby lokalnej społeczności, w tym na  działalność organizacji pozarządowych.

Na I piętrze wieży zachowało się sklepienie kryształowe z pierwszej poł. XVI wieku. Ozdobę wieży ratuszowej stanowi galeryjka z arkadowym zwieńczeniem. Na murze znajduje się herb miasta nadany Żaganiowi przez cesarza Rudolfa w 1602 roku oraz tablica upamiętniająca pobyt wybitnego astronoma Johannesa Keplera w Żaganiu.

Całkowita wartość projektu: 8 000 000 złotych, wkład własny: 800 000 złotych, kwota dofinansowania: 7 200 000 złotych.

Dofinansowanie otrzymaliśmy również na budowę ulicy Chopina w Żaganiu o długości ok. 320 mb. Teren inwestycji zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej, posiada nawierzchnię gruntową i chodnik po jednej stronie jezdni. Wzdłuż drogi biegnie stara linia energetyczna napowietrzna oświetlenia ulicznego.

Co obejmuje projekt budowy ulicy Chopina w Żaganiu?

Dzięki pozyskanym środkom wybudowana zostanie nawierzchnia twarda ulicy wraz z odwodnieniem, przebudowane zostanie oświetlenie drogowe, zamontowane znaki drogowe poziome i pionowe.

Całkowita wartość projektu: 1 900 000 złotych, wkład własny: 95 000 złotych, kwota dofinansowania: 1 805 000 złotych