Burmistrz Andrzej Katarzyniec wziął udział w uroczystości z okazji Święta Terenowych Organów Wykonawczych MON. Spotkanie stało się okazją do wręczenia pamiątkowych odznaczeń i wyróżnień pracownikom jednostki. Podziękowania za pracę złożył swojemu zespołowi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu ppłk Tomasz Łętocha. Pamiątkową odznakę otrzymali również samorządowcy, docenieni za dotychczasową współpracę z Centrum i wsparcie działań towarzyszących naborom do służby wojskowej – burmistrz Andrzej Katarzyniec i starosta Henryk Janowicz.

Andrzej Katarzyniec podziękował pracownikom WCR za dotychczasową pracę na rzecz naszego miasta, wojska oraz ojczyzny. Bez podejmowanych w Centrum działań nie może być mowy o nowoczesnej i liczebnej armii. Będąc „Pancerną Stolicą Polski” jesteśmy dumni z formacji, która swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem promuje Żagań w środowisku wojskowym i cywilnym.