Po latach z sympatią wspominamy pedagogów, którzy wyznaczali nam odpowiednie kierunki życia, myślenia, rozwijali pasje i doceniali umiejętności. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił nauczycieli, dyrektorów żagańskich placówek oświatowych oraz pracowników niepedagogicznych na uroczystość, która stanowiła hołd dla ich pracy, misji i pasji.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował za codzienny trud w pracy z młodzieżą, który często nie jest należycie doceniany. Życzył wszystkim obecnym satysfakcji z pracy w zawodzie i pociechy z wychowanków. O tym, jak pojedyncze wydarzenia i sukcesy są ważne w pracy pedagoga, wspominał również Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania. Życzył on zebranym, aby to właśnie te pozytywne chwile i drobne radości określały emocje towarzyszące codziennej pracy. Życzył wszystkim nieustającego doceniania ich zaangażowania i wysiłku, jakiego wymaga ten zawód.

W trakcie uroczystości przemawiał również nowy dowódca Czarnej Dywizji, gen. bryg. Piotr Fajkowski, który podkreślał, że najtrudniejsze w tej misji i zawodzie jest edukowanie. Umiejętność przekazywania wiedzy i doświadczenia stanowi istotę wielu zawodów i często dopiero w dorosłym życiu przekonujemy się, jak trudna to umiejętność. Wtedy rozumiemy również, jak wielki wpływ na to, co robimy, mają pedagodzy, których spotkaliśmy na swej drodze.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował wszystkim pracownikom żagańskiej oświaty, dyrektorom szkół i przedszkoli wręczając okolicznościowe dyplomy. Nagrody burmistrza odebrali w imieniu własnym i reprezentowanych placówek panie Bożena Świderska, Katarzyna Klorek- Razum,  Magdalena Piwińska, Milena Żelazek- Horodyska, Marta Petzel, Agata Synowiec, Bogumiła Kowalik oraz Dorota Stebelska. Każdy z dyrektorów nagrodził następnie pracowników swoich jednostek, dziękując w ten sposób współpracownikom za rok intensywnej pracy.

Olga Tokarczuk pisała, że “Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu”. Życzymy Wam codziennego poczucia spełnienia w trudnej pracy nauczyciela i wychowawcy!