Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na modernizację chodnika i miejsc parkingowych na odcinku ulicy Długiej (łącznika ulicy Brackiej z ulicą J. Keplera) o łącznej powierzchni 285,5 m2 (w tym chodnik o pow. 115,5 m2, miejsca parkingowe o pow. ok 170 m2). Aktualnie odcinek, na którym planowany jest remont ciągu pieszego przy ul. Długiej wykonany jest z płyt chodnikowych. Miejsca parkingowe wykonane z masy betonowej, która po latach użytkowania jest bardzo uszkodzona. Ze względu na dużą intensywność ruchu pieszych oraz pojazdów w centrum, lokalizację parkingu w rejonie popularnego punktu, podjęcie prac remontowych uznano za konieczne.

Wykonawcą zadania będzie firma WILEBUD z Żagania, która wykona inwestycję za 75 tysięcy złotych. Kwota ta obejmuje roboty budowlane, nadzór archeologiczny oraz koszty  inspektora nadzoru.