Przypomnijmy, że wartość pierwszego przetargu trzykrotnie przekraczała dofinansowanie uzyskane na ten cel. Niezbędna okazała się zmiana projektu, więc od września trwają intensywne prace nad dokumentacją zamienną.

W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie z firmą AGRARIA Sp. z o.o. z Warszawy. Jej prezes Wiesław Smolec zaprezentował koncepcję przebudowy niecki basenowej w technologii, która pozwoli jak najlepiej wykorzystać środki pozyskane na ten cel. Proponowane rozwiązania przewidują m.in. powiększenie części rekreacyjnej basenu (z gejzerami i masażerami) oraz stworzenie strefy zabaw z płytkim brodzikiem i zabawkami dla dzieci. W planach jest umiejscowienie części instalacji pod ziemią, co pomoże zmniejszyć zakładane koszty. Zaprezentowane zostały też podobne rozwiązania wykorzystane przy okazji remontów podobnych obiektów w Polsce.

Wiesław Smolec zaproponował wspólne rozmowy z Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków i ustalenie możliwych do wprowadzenia w dokumentacji zmian. Andrzej Katarzyniec potwierdził gotowość władz miasta do przeprowadzenia takich rozmów, aby sprawnie przeprowadzić etap prac nad dokumentacją. W lutym 2024 roku planowane jest już bowiem ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. W spotkaniu, oprócz burmistrza i jego zastępcy, wzięli udział prezes spółki Arena Żagań i pracownicy wydziału inwestycji.