Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że zarządzeniem nr 298/2023 z dnia 30 października 2023 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w 2023 roku – konkurs uzupełniający”.

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony, tj. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 74 643 zł.

Zarządzenie nr 298