przetarg na ulicę Dolną

16 listopada 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Dolnej w Żaganiu”. Ulica Dolna jest drogą publiczną prowadzącą do zabudowy jednorodzinnej. W ramach inwestycji przebudowane zostanie 158 metrów drogi – wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, dojścia i zjazdy indywidualne do posesji.

Wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na realizację inwestycji.

Termin elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 1 grudnia 2023 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 1 grudnia  2023 r. od godziny 10.30.

Postępowanie prowadzone jest na Platformie rządowej  Ezamówienia. Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-34b66ff7-83b3-11ee-9aa3-96d3b4440790