11 grudnia o godz. 11.00 zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15 na bezpłatne spotkanie z przedstawicielem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obecnie cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną (Polską Strefą Inwestycji), nie ma więc wymogu inwestowania na obszarze stref gospodarczych, by móc uzyskać wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Przedsiębiorcy działający na naszym terenie mogą liczyć na preferencyjne warunki uzyskania wsparcia w postaci niższych niż w pozostałych miastach wymaganych minimalnych nakładów poniesionych na inwestycję czy reinwestycję (już od 100 tys. złotych inwestycji w środki trwałe lub dwuletnie koszty pracy pracowników). Zwolnienie (po spełnieniu odpowiednich kryteriów) może uzyskać zarówno mikro-, mały, średni jak i duży przedsiębiorca.

O tym jak uzyskać wsparcie oraz jakie kryteria należy spełnić, opowie Krzysztof Babij – Główny Specjalista i Manager Projektów Inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spotkanie potrwa około półtorej godziny, przewidziany jest również czas na zadawanie pytań i dyskusję. Chęć uczestnictwa w spotkaniu można zgłaszać do 7 grudnia br. na adres email: a.andzel@um.zagan.pl lub telefonicznie pod numerem: 68 477 10 68 / 68 477 10 40. Liczba miejsc jest ograniczona.