Czwarty czwartek listopada przywitał nas Świętem Dziękczynienia – amerykańskim dniem radości, który od wielu lat obchodzimy w Żaganiu wspólnie z naszymi sojusznikami z armii amerykańskiej. W uroczystym posiłku wziął udział Sebastian Kulesza, którego zaprosił dowódca brygady obecnie przebywającej na terenie Żagania pułkownik Ethan Diven.

Żołnierze wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się przy stole obfitującym w tradycyjne dania spożywane w tym świątecznym dniu. Ciekawostką jest tradycja wojskowa, zgodnie z którą w Święto Dziękczynienia swoich żołnierzy obsługują oficerowie na co dzień będący ich przełożonymi.

Strona amerykańska podkreśla, że bardzo podoba się jej nasze miasto, a chęć wspólnego świętowania jest wyrazem podziękowania za przyjazne relacje z jego władzami oraz gościnność mieszkańców. Rozumiejąc, jak trudno jest spędzać czas świąteczny z dala od domu, zastępca burmistrza zaprosił żołnierzy amerykańskich do świętowania razem z mieszkańcami Żagania wigilii miejskiej w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego, który ma się odbyć 17 grudnia na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury.