28 listopada 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem”.

Zakres inwestycji obejmuje demontaż wszystkich elementów istniejącego skateparku (bez nawierzchni) wraz z utylizacją elementów nieposiadających wartości użytkowych oraz montaż przeszkody typu roll-in + bank ramp o wymiarach ok 514x732x150/250, elementu Jumpbox o wymiarach ok 681x244x120/135, funbox z poręczą 2/2 o wymiarach ok 600x244x60, przeszkody typu Quarter pipe o wymiarach ok 320x366x150. W ramach zadania planowany jest demontaż istniejącego zestawu zabawowego „statek” wraz z utylizacją elementów nieposiadających wartości użytkowych. Wykonawca będzie musiał również wykonać na istniejącej nawierzchni piaskowej nowy zestawu składającego się z wieży z nowymi, określonymi w dokumentacji, zestawami zabawowymi. Zadanie należy wykonać w terminie 100 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin  elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 13 grudnia 2023 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 13 grudnia 2023 r. od godziny 10.30.

Link do strony postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-11642e2a-8de1-11ee-b55a-a22b2d7f700e