Burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną posesji domku rodzinnego, wspólnoty mieszkaniowej, balkonu oraz witryny sklepowej. Na zgłoszenia mieszkańców czekamy do 5 stycznia 2024 roku. Powołana przez burmistrza Komisja Konkursowa oceni oryginalność i estetykę wykonania Państwa świątecznych instalacji. Do 31 stycznia poznamy autorów najpiękniejszych iluminacji na prywatnych posesjach mieszkańców. Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i ozdabiania domów, balkonów i sklepów.

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: posesja domku rodzinnego, wspólnota mieszkaniowa, balkon oraz witryna sklepowa.

Na zwycięzców w każdej z kategorii czekają nagrody rzeczowe o wartości:

– kategoria posesji domku rodzinnego – do 600 złotych,

– kategoria wspólnoty mieszkaniowej – do 500 złotych,

– balkon – do 400 złotych,

– witryna sklepowa – do 450 złotych.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia (znajduje się poniżej).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.boryna@um.zagan.pl lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji UM Żagań oraz poniżej w sekcji załączników.

Zarządzenie nr 346/2023

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia

klauzula informacyjna