11 grudnia, w rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka, społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żaganiu zebrała się na uroczystym apelu, by odsłonić piękny mural upamiętniający postać dowódcy 1 Korpusu Pancernego. W obecności dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej generała brygady Mirosława Downara, władz miasta oraz pomysłodawców projektu, odsłonięto obraz stworzony dzięki dofinansowaniu z projektu “Mur, ale historia Wojska Polskiego”.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły Bogumiła Kowalik, mural powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób – władz miasta, przedsiębiorcy który przygotował obiekt przed powstaniem grafiki, Harcerstwa Ziemi Żagańskiej, opieki merytorycznej nauczycieli. Odsłonięty na szkole mural przedstawia sylwetkę generała Stanisława Maczka oraz tulipany, które wyhodowano specjalnie dla dowódcy 1 Korpusu Pancernego w podziękowaniu za wyzwolenie wielu holenderskich miast. Całość wieńczą logotypy Ministerstwa Obrony Narodowej, logo szkoły oraz słowa Generała – “Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”.

Sebastian Kulesza, zastępca burmistrza Żagania, pogratulował szkole determinacji, która doprowadziła do dzisiejszej uroczystości. Pomimo wcześniejszych niepowodzeń ponawiano projekt, zdobywając wreszcie grant umożliwiający powstanie muralu. Muralu, który codziennie będzie przypominał uczniom sylwetkę doskonałego dowódcy, duchowego patrona szkoły.

Po odsłonięciu muralu goście udali się na akademię upamiętniającą postać generała Stanisława Maczka, w trakcie której nagrodzono drużyny uczestniczące w konkursie na temat dowódcy 1 Korpusu Pancernego.