Zakończyliśmy remont chodnika oraz miejsc parkingowych przy ulicy Długiej. Prace zostały wykonane przez firmę WILEBUD z Żagania za kwotę 73.861,50 złotych. Roboty budowlane polegały na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych, obrzeży, krawężników, wywiezieniu gruzu i ziemi, wykonaniu koryta, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt betonowych oraz nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej.