11 stycznia 2024 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Termomodernizacji obiektów przedszkoli miejskich w Żaganiu”. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 przy ul. Skarbowej 24 w Żaganiu oraz budynku Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Piłsudskiego 16 w Żaganiu. Inwestycja jest realizowana na obszarze otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Elektroniczne składanie ofert wyznaczono do 30 stycznia 2024 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 30 stycznia 2024 roku o godzinie 10.30.

Zadanie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy.

Link do strony postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1c67fce-afa5-11ee-a06e-7a3efa199397