Uwaga komunikat

Informujemy, że zgodnie z zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które wpłynęło do żagańskiego magistratu, na jutro (20 lutego 2024 roku) planowany jest protest rolników. Według organizatorów weźmie w nim udział około 100 osób, które będą poruszały się oflagowanymi ciągnikami i samochodami na trasie z Wiechlic do Żagania i z powrotem w godzinach od 10.00 do 16.00.