Po 45 latach pracy w żagańskim magistracie na emeryturę odszedł Jan Mazur, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Żaganianin Roku 2013, kronikarz miasta i wspaniały człowiek. Jak sam podkreślił w trakcie wczorajszej uroczystości, własne obowiązki zawodowe zawsze traktował jak służbę. Pracę w urzędzie rozpoczął 1 lutego 1979 roku jako inspektor ds. planowania. W trakcie swojej służby mieszkańcom pełnił rolę kierownika wydziałów gospodarki terenowej handlu i usług czy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Od lipca 1986 roku do września 1990 roku pełnił funkcję Kierownika Wydziału Społeczno-Administracyjnego, a następnie przez dwadzieścia dwa lata Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich. W 2012 roku został Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, wielu z nas udzielając ślubów, towarzysząc mieszkańcom w najważniejszych dla nich momentach życia.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował Janowi Mazurowi za ogromną otwartość na ludzi i ich potrzeby, która przez wszystkie lata była wizytówką jego pracy. Życząc zdrowia i wielu chwil na rozwijanie fotograficznej pasji poinformował, że Jan Mazur zostanie Doradcą Burmistrza Miasta Żagań do spraw Kombatantów.