6 marca burmistrz Andrzej Katarzyniec zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Sp.z o.o. z Kożuchowa na modernizację nawierzchni ulicy Księżnej Żaganny.

Inwestycja obejmuje wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na całej długości i szerokości planowanego odcinka (od skrzyżowania z ul. Reymonta do skrzyżowania  z rondem Czterech Pancernych) z miejscowymi naprawami uszkodzonych i spękanych powierzchni. Nie przewiduje się zmian ukształtowania profili podłużnych i poprzecznych. Znajdujące się w jezdni elementy techniczne (skrzynki uliczne, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne) zostaną poddane regulacji do poziomu projektowanej nawierzchni.

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 307 500 złotych w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. O terminie rozpoczęcia robót i utrudnianiach w ruchu drogowym   będziemy informować na bieżąco.