Spotkanie przedsiębiorców z OIP

7 marca żagańscy przedsiębiorcy spotkali się w pałacyku przy ul. Jana Pawła II w Żaganiu z przedstawicielkami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze – Anną Kaźmierczak-Reczulską i Anną Pyrkosz-Tumaniec. Uczestników powitał zastępca burmistrza Sebastian Kulesza, dziękując za aktywny udział lokalnych firm w realizowanym od kilku miesięcy bezpłatnym cyklu spotkań z ekspertami.

W trakcie prelekcji omówione zostały kwestie związane z legalnością zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym formy zatrudnienia cudzoziemców, obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania cudzoziemców, najważniejsze zmiany wprowadzone w 2024 roku oraz uproszczone zasady zatrudniania obywateli Ukrainy.