20 marca 2024 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo-Widowiskowej” (przy ulicy Kochanowskiego) poprzez wymianę nawierzchni, ogrodzenia oraz nadanie istniejącemu obiektowi charakteru wielofunkcyjnego.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż maty amortyzującej gumowej o grubości 4 mm (poszerzenie boiska do wymiarów 24×15); dostawę i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii do koszykówki 3×3; dostosowanie istniejącego podłoża do planowanej nawierzchni (odwodnienie, wzmocnienie na obszarach poszerzenia boiska);  wykonanie loga Areny Żagań na nawierzchni boiska wpisanego w koło o średnicy 3,6m; dostawę i montaż zestawów do koszykówki; dostawę i montaż bramek do piłki nożnej; dostawę i montaż słupków do siatkówki oraz siatki do siatkówki/badmintona 2 szt.; montaż furtek wejściowych; wykonanie ogrodzenia z montażem; montaż piłkochwytów.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.

Istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane przez Inwestora.

Termin  elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 4 kwietnia 2024 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 4 kwietnia  2024 r. od godziny 10.30.

Postepowanie prowadzone jest na Platformie rządowej Ezamówienia. Link do strony postępowania – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f4f155b5-e513-11ee-a01e-f641a8763d5f