W odniesieniu do zapytania dotyczącego zadłużenia miasta, jakie padło na ostatniej sesji Rady Miasta Żagań informujemy, że na koniec 2012 roku zadłużenie Żagania wynosiło 17.567.380,39 złotych.

31 grudnia 2018 roku Gmina Żagań o statusie miejskim zadłużona była na kwotę 24.742.488,53 złotych.

Ubiegły rok zakończyliśmy z zadłużeniem w wysokości 14.863.206,00 zł, które do końca kwietnia jeszcze ulegnie pomniejszeniu – spłacone zostaną kolejne zobowiązania. Zadłużenie miasta na dzień 30 kwietnia wyniesie 10.950.100,00 złotych.