Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że zarządzeniem nr 81/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa wyżej, nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załącznikach:

Zarządzenie nr 81/2024

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania