Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza wspólnie z naczelnikiem oświaty Mariuszem Krugłym obejrzeli nową pracownię komputerową w PSP 4 w Żaganiu. Środki na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 41 850 złotych pochodziły z budżetu miasta. Dyrektor Agata Synowiec zaprosiła gości również do nowo otwartych pomieszczeń dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na terenie szkoły powstał gabinet terapeutyczny oraz pokój wypoczynkowy, oba szczególnie potrzebne uczniom wrażliwym na bodźce zewnętrzne. Pomieszczenia te wyposażono i wyremontowano również dzięki dofinansowaniu ze środków budżetowych.