Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury odbędzie się LXXVI sesja Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.03.2024 r.
  4. Informacja na temat działalności i stanu ekonomicznego spółek i zakładów: MZK, ŻTBS, ŻWiK, MPOiRD.

5. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim;

b) w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2024;

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu;

d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach treningowych i wspomaganych Gminy Żagań o statusie miejskim.

6. Wystąpienie Burmistrza Miasta Żagań.

7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.