Informujemy, że w miejskich przedszkolach pozostały jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy rodziców do składania podań o przyjęcia do poszczególnych placówek.

Zespół Przedszkolny 2i3:

– w grupie dzieci 3-letnich (7 miejsc) oraz w grupie dzieci 4 i 5-letnich (3 miejsca).

Miejskie Przedszkole nr 6:

– w grupie dzieci 3 i 4-letnich (23 miejsca).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (Miejskie Przedszkole nr 5):

w grupie dzieci 3-letnich (10 miejsc), w grupie dzieci 4-letnich (5 miejsc), w grupie dzieci 5-letnich (6 miejsc), w grupie dzieci 6-letnich (10 miejsc).