Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Szkło segregujesz – surowce odzyskujesz“, którego organizatorem jest Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie.

Cel konkursu:

 • zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zasad prawidłowej segregacji szkła, jego recyklingu oraz płynących z tego korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców regionu.

Temat pracy

Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat) przedstawiającą prawidłową segregację i recykling szkła. Im ciekawsze pomysły, tym większa szansa na nagrodę.

Konkurs przeznaczony jest dla:

  • przedszkolaków,
  • uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
  • uczniów szkół średnich,
  • uczniów szkół specjalnych.

Technika pracy konkursowej: praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.).

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Rozmiar plakatu: dowolny.

Rozpoczęcie konkursu: 4 kwietnia 2024r.

Termin zgłoszenia prac: do 4 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 11 czerwca 2024 r.

Uroczyste wręczenie nagród: 17 czerwca 2024 r.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 17 czerwca 2024 r. w Łużyckim Centrum Recyklingu w Marszowie.

Nagroda specjalna:

Organizator Konkursu przyzna jedną nagrodę specjalną dla placówki oświatowej, która dostarczy największą liczbę prac konkursowych.

Regulamin konkursu