Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że tylko do końca miesiąca można składać wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi jednorazowo:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego jednorazowo wynosi wówczas:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Termin na składanie wniosków mija 30 kwietnia.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP ,

> tradycyjnie (papierowo) – w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury pok. 134.

Druki do pobrania na stronie –  https://bip.zagan.pl/procedury/121/180/DODATEK_OSLONOWY/