Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXVII/467/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu Burmistrz Miasta Żagań zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Osiedla Łąkowa” w Żaganiu.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w terminie od 24 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żagań, drogą pocztową na jego adres /Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań/ lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres info@um.zagan.pl;
  • Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań pok. nr 25 w godzinach 16.00-17.00 – spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego;
  • Dyżur projektanta, który odbędzie online w dniu 14 czerwca 2024 r. w godz. 14.00-15.00 – link do spotkania zostanie udostępniony na stronie Urzędu Miasta Żagań w dniu konsultacji.

Informacji o projekcie planu udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego p. Małgorzata Sadowska – tel. 68 477 10 41 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00.