Uchwała nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 63 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na finansowanie miejsca dla bezdomnych zwierząt w roku 2012 Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w...

Uchwała nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 67 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w...

Uchwała nr 66 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 66 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego właśność Gminy Żagań o statusie...

Uchwała nr 68 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 68 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w razie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu...

Uchwała nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 73 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. dot. firmy...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Żagań o statusie miejskim nieruchomości położonych na terenie miasta, stanowiącvych własność DRINGENBERG POLSKA...

Uchwała nr 70 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r.

Projekt uchwały nr 70 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rada Miasta Żagań nr XXXVI/159/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w spraiwe zasad gospodarowania nieruchomościami...

Uchwała Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia...

Projekt uchwały Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Lubuskie Obchody Dnia Turystyki

12. października 2012 r. w żagańskim Pałacu Książęcym odbyła się konferencja pt. : "Budowa polskiego systemu informacji turystycznej - wdrażanie sieci urządzeń prezentacyjnych w Lubuskim" zorganizowana przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR...

Elektro do śmieci!

W minioną sobotę, 6 października 2012 r. . przy budynku Urzędu Miasta w Żaganiu na Placu Słowiańskim odbyła się po raz drugi w tym roku zbiórka elektroodpadów, przeprowadzona przy współpracy z firmą...