Przerwy w dostawie wody

W związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. informujemy o planowanych przerwach w dostawie wody 23 kwietnia (wtorek) w godzinach od 21:00 do 6:00....

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012 Rady Miasta Żagań...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/100/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,położonej w Żaganiu przy ul. Żwirki i Wigury 13.

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z odsprzedaniem udziału w prawie...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI /...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI / 90 / 2012 Rady Miasta Żagań z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

25 kwietnia 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

25 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim w trwały zarząd (SP-2).