31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy...

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa...

Puchar Polski w naszym parku

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kolarstwie przełajowym 2014 oraz Puchar Polski w kolarstwie przełajowym sezonu 2013/2014 odbyły się w żagańskim parku w dniach 18-19 stycznia. Wyścigi rozegrane zostały na trasie...

Stoisko informacyjno-promocyjne podczas seminarium pn. „ZAZ – wprowadzenie do dobrych praktyk”

W dniu 21 stycznia 2014 r. w siedzibie Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o . o. w Żaganiu przy ul. Jana Pawła...

Burmistrz przedstawił prezesa

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w urzędzie 15 stycznia burmistrz Daniel Marchewka przedstawił dziennikarzom nowego prezesa Żagańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Został nim Andrzej Pilimon. -Postawiłem na menedżerskie doświadczenie pana Andrzeja i...

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na rok 2014 rozstrzygnięty!

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014...

Dopłaty do materiału siewnego

Uwaga producenci rolni!!!Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnegoo dopłaty do materiału siewnegoOd 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku...

Graliśmy NA RATUNEK

Za nami 22. Finał WOŚP. 12 stycznia 2014r. tysiące wolontariuszy w całym kraju ruszyło do corocznej zbiórki. W tym roku Orkiestra pod hasłem NA RATUNEK zbiera fundusze na zakup specjalistycznego...

Szkolenie kuratorów

Szkolenie kuratorów W dniach 11-12 stycznia br. w siedzibie Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Żaganiu odbyło się szkolenie na temat "Model współpracy kuratora z przedstawicielami lokalnych instytucji wsparcia, w zakresie aktywizacji...