Biuro Promocji Miasta zmieniło siedzibę

Urząd Miasta Żagań informuje, że Biuro Promocji Miasta zmieniło siedzibę. Sprawy związane z promocją miasta, turystyką oraz informacją o terenach inwestycyjnych realizowane są w budynku urzędu na ul. Jana Pawła II 15...

Żagańskie kolędowanie

Centrum Kultury w Żaganiu Serdecznie zaprasza na spotkanie grup kolędniczych i jasełkowych, które odbędzie się 10 stycznia o godz. 10:00 w Kościele Garnizonowym w Żaganiu na ul. Żarskiej 22.

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Żagań – 14 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm....

Wyniki otwartego konkursu ofert!

Zarządzenie Nr 311/2012Burmistrza Miasta Żagańz dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. Na podstawie...

Na Nowy Rok!

Powitaliśmy Nowy Rok w Żaganiu podczas szampańskiego Sylwestra pod gwiazdami!!! Nawiązując do życzeń złożonych Państwu o północy, raz jeszcze życzę szczęśliwego Nowego Roku w naszym kochanym Żaganiu i samych dobrych wyborów w 2013! Sławomir...

Konkursy rozstrzygnięte!

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.

Opłatek w mundurkach

Ostatnie dni mijającego tygodnia to okazja do spotkań wielu środowisk i służb przy świątecznie zastawionym stole. Burmistrz Sławomir Kowal uczestniczył m. in. w spotkaniach opłatkowych w Komendzie Powiatowej Policji oraz 11 Lubuskiej...

Żagański Sylwester zaprasza na Plac Słowiański

Burmistrz Sławomir Kowal oraz Rada Miasta Żagań zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości na "Sylwester Pod Gwiazdami", który odbędzie się na Placu Słowiańskim. Wspólna zabawa przy tanecznych przebojach rozpocznie się o godzinie 22:00. ...

Burmistrz nagrodził policjantów

20 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji Piotra Fliegnera, burmistrz Sławomir Kowal wręczył nagrody trzem funkcjonariuszom, którzy w ubiegły piątek (14. 12. 2012) schwytali na gorącym uczynku 17-letniego sprawcę napadów na żagańskie...

Nowe samochody dla KPP Żagań

W czwartek ( 20. 12) odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów służbowych, których zakup został dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Żaganiu i Urzędu Miasta Żagań. W uroczystości wzięli udział m. in....