Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta – 24 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594) oraz &sect 13 ust. 1 statutu Miasta...

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia...

Projekt uchwały w sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Burmistrz został zaprzysiężony

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta w Żaganiu uroczyście zaprzysiężono Daniela Marchewkę na Burmistrza Miasta Żagań. W sesji, która odbyła się w Pałacu Książęcym, wzięło udział...

Otwarty konkurs ofert – piłka siatkowa plażowa!

Zarządzenie Nr 150/2013Burmistrza Miasta Żagańz dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013. Na...

Komitet Monitorujący w Parku Książęcym w Żaganiu

26 czerwca do Żagania przyjechała delegacja Komitetu Monitorującego projekty realizowane w ramach PO EWT Polska-Saksonia 2007-1013. Goście mięli możliwość obejrzenia pierwszych efektów realizacji projektu, w ramach którego odnawiany jest Park Książęcy.

Piłka ręczna – wymiana doświadczeń

W dniach 22-24. 06. 2012r. na terenie Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego Arena przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu odbędzie się kursokonferencja dla trenerów piłki ręcznej i warsztatów dla młodych zawodników (dzieci i...

Konferencja przybliżyła Keplera

11 maja w żagańskim Pałacu Książęcym odbyła się konferencja pn:"Żagań przybliża Keplera Saksończykom". W konferencji uczestniczyli mieszkańcy Żagania, Niesky oraz Goerlitz. Wykłady na temat Keplera zaprezentowali: prof. Janusz Gil z Instytutu...