27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2013

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu

Zapraszamy na cross rowerowy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Saksońsko - Żagańskim crossie rowerowym ścieżkami Parku Książęcego, który odbędzie na terenie Parku Książęcego w Żaganiu w dniu 1. czerwca 2013 r. Organizator zapewnia...

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach fotograficznych połączonych z plenerem fotograficznym pn. "Park - obiektywnie ", które odbędą na terenie Parku Książęcego w Żaganiu w dniach 8-9 czerwca...

Polsko-Saksoński cross rowerowy

1 czerwca 2013 r. w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego " odbył się Polsko-Saksoński Cross Rowerowy ścieżkami Parku Książęcego...

Podsumowanie warsztatów foto

W dniach 8-9 czerwca 2013 r. w ramach projektu pt. "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego " odbyły się polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne...

Zaprszamy na seminarium

W dniach 27. -28. czerwca w żagańskim Pałacu Książęcym w ramach projektu "Rewitalizacja przypałacowego zespołu parkowego w Żaganiu, jako element wspierania dostępności do dziedzictwa kulturowego " odbędzie się polsko-niemieckie "Seminarium...

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich podczas DWL

29 i 30 czerwca 2013 r. odbędą się Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. , podczas których zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjno-promocyjnego Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich (GPI) w ramach Lubuskiego Pikniku...