INFRASTRUKTURA

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, 45 km od granicy niemieckiej i ok. 80 km od granicy czeskiej. Z biznesowego i turystycznego punktu widzenia miasto położone jest bardzo atrakcyjnie.

Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami (ok. 2h), podobnie w kierunku Wrocławia (1,5h) i dalej Krakowa (do 5h), gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych. Bliskość tych ośrodków i komfort szybkiej podróży stanowią element atrakcyjności turystycznej miasta i sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.

Ok. 80 km od Żagania w Babimoście znajduje się lotnisko z połączeniami krajowymi, które zostanie zmodernizowane i dostosowane do ruchu międzynarodowego. W odległości 160 km znajduje się lotnisko we Wrocławiu, a w odległości 190 km lotnisko w Poznaniu, komunikujące region z wieloma miastami w Europie.

Drogi krajowe Przez Żagań przebiega droga krajowa nr 12: Dorohusk (Jahodyn) – Lublin – Radom – Piotrków Trybunalski – Sieradz – Kalisz – Leszno – Głogów – Żagań – Żary – Łęknica (Bad Muskau).

Droga krajowa nr 12, spinająca Dorohusk na granicy z Ukrainą z Łęknicą na granicy z Niemcami, jest jedną z najważniejszych (poza autostradami A2 i A4), równoleżnikowych tras w obecnym układzie polskiej sieci transportowej. Na terenie miasta Żagań droga nr 12 przebiega w formie obwodnicy, obchodząc miasto od strony wschodniej i północnej na długości 14,3km. Żagański odcinek trasy nr 12 znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Oddział w Zielonej Górze. Najważniejszą jednak drogą krajową, która przebiegać będzie w odległości 13 km na południe od Żagania będzie autostrada A18 relacji: Olszyna – Krzyżowa (europejski korytarz drogowy E36). Autostrada A18 wraz z autostradą A4 to najważniejsza oś komunikacyjna w południowej Polsce i jedna z najważniejszych w centralnej Europie. Docelowo będzie ona łączyć na terenie kraju miejscowość Olszyna (na granicy Polski z Niemcami) z miejscowością Korczowa (na granicy Polski z Ukrainą). Mieszkańcy Żagania będą mogli włączyć się do ruchu na autostradzie poprzez drogowy węzeł, zlokalizowany na skrzyżowaniu dróg nr A18 i 296. Ponadto trasa  wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy miasta.

Drogi wojewódzkie Z dróg wojewódzkich przez Żagań przebiegają: – nr 295: Żagań – Nowogród Bobrzański.

Droga nr 295 jest częścią szlaku prowadzącego z Żagania do Zielonej Góry. W Żaganiu droga nr 295 prowadzi ulicą Nowogródzką. Długość drogi nr 295 na terenie miasta wynosi 1,775km.

Trasa znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. – nr 296: Leśna – Lubań – Węgliniec – Iłowa – Żagań – Kożuchów.

Droga nr 296 jest jedną z ważniejszych tras regionalnych o charakterze południkowym w rejonie zachodniej części województwa dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego. Umożliwia ona między innymi połączenie z Lubania (a wcześniej także z licznych ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych w Karkonoszach i Górach Izerskich) do Żagania i dalej w kierunku Żar i Zielonej Góry. Obecnie na terenie miasta Żagań droga nr 296 prowadzi ulicami: Lotników Alianckich, Przyjaciół Żołnierza, Plac Jana Kilińskiego, Plac Wolności, Jana Pawła II, Armii Krajowej i Kożuchowska. Długość drogi nr 296 na terenie miasta wynosi 4,395km. Trasa znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Wśród zamierzeń inwestycyjnych na terenie miasta Żagań Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wymienia: – przebudowa istniejących skrzyżowań ulic: Armii Krajowej – Piłsudskiego – Keplera – Jana Pawła II – Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu „rondo”; – rozbudowa drogi woj. nr 295 na odc. Nowogród Bobrzański – Żagań (dojazd do węzła autostrady A18) – etap II

Drogi powiatowe i gminne

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez teren miasta wynosi 30,445km. Wszystkie trasy posiadają nawierzchnię bitumiczną. Wyżej wymienione drogi znajdują się w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu. Powiatowy Zarząd Dróg nie planuje aktualnie inwestycji w ulicach na terenie miasta Żagań, które miałyby wpływ na zmiany w ich przebiegu. Łączna długość dróg gminnych przebiegających przez teren miasta wynosi 43,390km.