Strona główna BIZNES I GOSPODARKA INWESTYCJE MIEJSKIE Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie e-usług publicznych w Żaganiu

Projekt miał za zadanie wdrożenie platformy usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu obsługi obywateli na poziomie gminnym. Celem projektu był wzrost atrakcyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Żaganiu.

W ramach projektu powstało 12 nowych usług on-line (1 usługa na poziomie 1 interakcji, 11 usług na poziomie 3 interakcji), których zadaniem jest poprawa funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz optymalizacje kosztów utrzymania. Projekt obejmował zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług mających na celu wdrożenie bazującego na GIS systemu informacji przestrzennej o gminie miejskiej Żagań, jako podstawy uruchomienia platformy e-usług dla petentów jednostki samorządu terytorialnego, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów.

W zakres rzeczowy projektu wchodził:

  • zakup i dostawa serwerów wraz z osprzętem GIS
  • zakup i instalacja Oprogramowania Narzędziowego GIS
  • zakup i instalacja Oprogramowania Dziedzinowego GIS
  • pozyskanie danych i zasilenie systemu, w zakresie stworzonych ewidencji
  • instalacja, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania
  • realizacja usług szkoleniowych
  • nadzór w zakresie prawidłowości realizacji projektu
  • realizacja usług w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej
  • realizacja usług w zakresie analizy zasobów inform. beneficjenta i podmiotów pow. niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu
  • promocja projektu.

Całkowita kwota projektu wyniosła 1 322 216, 09 złotych, projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2007-2013 w wysokości 1 123 883,67 złotych (85% wartości projektu).