Modelowa rewitalizacja

Wniosek Gminy Żagań o statusie miejskim został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Koncepcja przedstawiona przez...

Spotkanie konsultacyjne

W związku z opracowywaniem „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Żagań" Burmistrz Żagania wraz z Prezesem Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zapraszają na...

Wtorki z funduszami unijnymi

W oczekiwaniu na uruchomienie pierwszych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także innych programów i funduszy...
Zmieniamy Żagań na dobre

Wspólnie zmieniamy Żagań na dobre

Wczoraj o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z młodymi mieszkańcami Żagania. Do sali konferencyjnej zaproszona została zarówno młodzież zainteresowana rozmową, jak...
Spotkanie Burmistrza Żagania oraz Burmistrz Żar

W oczekiwaniu na decyzję

W czwartek  11 czerwca w Urzędzie Miasta Żagań w celu umówienia stanu przygotowań do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego spotkali się...
Projekt dworca

Zgłoś projekt dworca

Ogłaszamy konkurs na zagospodarowanie dworca PKP w Żaganiu! Jeżeli masz pomysł, jak zagospodarować powierzchnię tego obiektu, zgłoś się do Urzędu Miasta w Żaganiu. Zainteresowane...

Fundusze Europejskie bez tajemnic

W związku z dużym zainteresowaniem możliwościami pozyskania środków unijnych w ramach perspektywy 2014 -2020, w tym m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020...

RIO pozytywnie dla Żagania

Informujemy, że do Urzędu Miasta w Żaganiu wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz...

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2015-2020

Informujemy, że w dniach 09. 04. 2015 r. - 15. 04. 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na...