Podpisanie umowy na remont ulicy Żarskiej

27 grudnia 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec  podpisał umowę na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Żarskiej. Wykonawcą tego zadania będzie firma ELTOR  Sp. z o.o....

Czas na Karliki

Na prośbę burmistrza Andrzeja Katarzyńca Nadleśnictwo Żagań prowadzi właśnie prace naprawcze nawierzchni drogi prowadzącej na Karliki. Na odcinku do ulicy Obwodowej uzupełniono asfaltową nawierzchnię,...

Przystępujemy do modernizacji oświetlenia w Żaganiu

6 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz zastępcy Sebastiana Kuleszy z Dyrektorem Rejonu Oświetleniowego Zielona Góra Enea Oświetlenie Sp. z...

Trwają prace remontowe Pałacu Książęcego

Trwają prace remontowe związane z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego - remont kominów oraz naprawa elewacji. Działania podejmowane są w ramach projektu pn.: „Zachowanie i...

Doposażamy miejskie szkoły

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim przekazano szkołom 65.800 złotych z...

Poszukujemy wykonawców termomodernizacji budynków przedszkoli

18 i 20 listopada ogłosiliśmy przetargi w ramach termomodernizacji budynków żagańskich przedszkoli. Projekt realizujemy w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2,...

Remont kanalizacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 trwa wymiana uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej. Wymieniane są elementy starej i częściowo niedrożnej kanalizacji żeliwnej, niewymienianej przez lata. Jest...

Likwidujemy ostatnią kotłownię węglową w żagańskiej szkole

Trwa montaż nowej kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Ta inwestycja spowoduje, że sale lekcyjne będą właściwie ogrzane, a z pejzażu miasta...

Rozpoczynamy prace naprawcze miejskiego kąpieliska

We współpracy z miejską spółką ŻWiK rozpoczęto badanie niecki kąpieliska miejskiego oraz przestrzeni pod nią. Prace na terenie obiektu nadzoruje Krzysztof Duszyński, Kierownik Działu...

Przebudowa chodników przy ulicy Jana Pawła II

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj z wykonawcą zadania przebudowy chodników wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296....