Ulica Jarzębinowa przed remontem

Przekazanie wykonawcy terenu budowy ulicy Jarzębinowej

21 września 2021 roku przekazano wykonawcy teren budowy w związku z realizacją przebudowy drogi gminnej nr 104617F, czyli ul. Jarzębinowej w Żaganiu. Inwestycja obejmuje...
Komunikat

Możliwe okresowe przerwy w działaniu oświetlenia w rejonie ulic Nocznickiego, Paderewskiego,...

Trwa remont nawierzchni drogi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. W ramach prowadzonych prac montowane są nowe słupy oraz oprawy ledowe oświetlenia drogowego. Przypominamy,...
Nowy chodnik na ul. Kopernika

Nowy chodnik na ulicy Kopernika

10 września zakończono remont chodnika przy ul. Kopernika. Koszt ten inwestycji wyniósł ponad 90 tysięcy złotych. Wykonawcą zadania była firma WILEBUD Marta Pach. W...
Wymiana oświetlenia ulicznego w Żaganiu

Kolejny remont oświetlenia – czas na ulicę Przyjaciół Żołnierza

W piątek 10 września 2021 roku Enea Oświetlenie w Zielonej Górze rozpoczęła modernizację oświetlenia drogowego ulicy Przyjaciół Żołnierza - od skrzyżowania z ul. Koszarową...
Nowe oświetlenie uliczne

Automatyczne sterowanie oświetleniem ulicznym

31 sierpnia 2021 zakończono montaż nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Żagania. Zamontowano 60 programatorów, które pozwalają kontrolować i zarządzać oświetleniem ulicznym w...

Nowy chodnik przy ulicy Fredry

1 września 2021 roku zostały zakończone prace polegające na przebudowie chodnika przy ul. Fredry w Żaganiu. Roboty ukończono na miesiąc przed planowanym terminem. Inwestycja...
Nowe oświetlenie uliczne

Będzie jaśniej na ulicy Moniuszki

Rusza budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Moniuszki w Żaganiu. Dzisiaj przekazano teren budowy wykonawcy. Zakres prac obejmie postawienie 12 słupów oświetlenia drogowego wraz z...
Skwer przy ulicy Ratuszowej

Usiąść w cieniu drzew

Kolejne zmiany na nowym skwerze przy ulicy Ratuszowej. W rejonie parkingu postawione ławki i kosze na śmieci. W cieniu drzew stworzono miejsce odpowiednie na...
Nowy chodnik na ul. Bema

Kolejny nowy chodnik

Zakończono budowę nowego chodnika przy ulicy Bema o długości około 180 metrów. Kolejny wyremontowany ciąg pieszy wykonano z prawej stronę drogi, na odcinku od...
Nawierzchnia ulicy Jarzębinowej przed remontem

Drugi przetarg na remont ulicy Jarzębinowej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec ponownie ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104617F ul. Jarzębinowa w Żaganiu”. Pierwsze postępowanie nie przyniosło...