Nowy chodnik przy ulicy Fredry

1 września 2021 roku zostały zakończone prace polegające na przebudowie chodnika przy ul. Fredry w Żaganiu. Roboty ukończono na miesiąc przed planowanym terminem. Inwestycja...
Nowe oświetlenie uliczne

Będzie jaśniej na ulicy Moniuszki

Rusza budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Moniuszki w Żaganiu. Dzisiaj przekazano teren budowy wykonawcy. Zakres prac obejmie postawienie 12 słupów oświetlenia drogowego wraz z...
Skwer przy ulicy Ratuszowej

Usiąść w cieniu drzew

Kolejne zmiany na nowym skwerze przy ulicy Ratuszowej. W rejonie parkingu postawione ławki i kosze na śmieci. W cieniu drzew stworzono miejsce odpowiednie na...
Nowy chodnik na ul. Bema

Kolejny nowy chodnik

Zakończono budowę nowego chodnika przy ulicy Bema o długości około 180 metrów. Kolejny wyremontowany ciąg pieszy wykonano z prawej stronę drogi, na odcinku od...
Nawierzchnia ulicy Jarzębinowej przed remontem

Drugi przetarg na remont ulicy Jarzębinowej

Burmistrz Andrzej Katarzyniec ponownie ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 104617F ul. Jarzębinowa w Żaganiu”. Pierwsze postępowanie nie przyniosło...
Inwestycje drogowe

Projekt budowy sieci dróg w rejonie ulicy Długosza

6 sierpnia 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni dróg, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kanalizacji...
Przedszkole nr 6

Zanim powstanie nowe przedszkole

Jeden z budynków Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ulicy Żarskiej 16 stoi pusty. Sprzątnięto sale, sukcesywnie usuwane są elementy, które nadają się do ponownego...
Nowy chodnik

Kolejne nowe chodniki w mieście

29 lipca zostały zakończone prace polegające na przebudowie chodników przy ulicach Świerkowej i Pułaskiego. Nowe chodniki pozwolą mieszkańcom na bezpieczne dotarcie do zabudowy mieszkaniowej...
Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Skarbowej

Bezpieczniej na drodze

Aby zapewnić bezpieczeństwo przedszkolakom z Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu wykonano nowe, podwyższone przejścia dla pieszych na ulicy Skarbowej. Takie rozwiązanie...
Nowe oświetlenie uliczne

Rozpoczęliśmy montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym

Rozpoczęliśmy montaż systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Żaganiu. Jest to kolejny z etapów modernizacji oświetlenia w naszym mieście. Stare i wyeksploatowane zegary zastąpi 60...