Umowa na remont ulicy Ratuszowej podpisana!

21 stycznia 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę na przebudowę ulicy Ratuszowej z firmą ABM ZGORZELEC I  Sp. z o.o. Sp. komandytowa z...

Projekt gospodarczy dla Żagania za 13,5 miliona złotych!!!

9 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listy rankingowe projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na badania...

Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Żelaznej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie władz miasta Żagań z Zarządem Powiatu Żagańskiego. Starosta Henryk Janowicz przedstawił burmistrzowi Andrzejowi Katarzyńcowi oraz jego zastępcy Sebastianowi...

Drogi czekają na wykonawców

Z uwagi na brak ofert w ramach ogłoszonych postępowań przetargowych, po raz kolejny nie wyłoniono wykonawcy zadań modernizacji nawierzchni ulicy Żaganny oraz ulicy Nocznickiego....

Nowe oprawy na ulicy Bocznej i Dolnej

16 lipca 2020 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z Enea Oświetlenie w Zielonej Górze na wykonanie naprawy generalnej 21 sztuk opraw sodowych oświetlenia...

Nowe oświetlenie w centrum miasta

Trwa wymiana oświetlenia wraz z kablem zasilającym (500 m długości) na żagańskim Bulwarze Doroty. Inwestycja ta realizowana jest na zlecenie miasta przez firmę Enea...

Przebudowa chodników przy ulicy Jana Pawła II

Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się dzisiaj z wykonawcą zadania przebudowy chodników wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Żaganiu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296....

Montaż tablic informacji pasażerskiej w ramach projektu komunikacyjnego

W Żaganiu i na terenie partnerskich gmin (Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny) trwa realizacja projektu unijnego, w ramach którego stawiane są kolejne wiaty przystankowe, a lada...

Fundusze na założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… osób...

Inwestujemy w rozbudowę miejskiego monitoringu

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Żagania przystąpiono do pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy monitoringu miejskiego. Z wygospodarowanych środków zakupiono za kwotę 55.327 złotych urządzenie...