Nowe oświetlenie uliczne

Postawimy nowe lampy na ulicy Tartakowej

Do 20 grudnia 2023 roku wykonana zostanie kolejna inwestycja w oświetlenie drogowe w mieście. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z firmą IT Partner z...

Dofinansowanie na remont odcinka zabytkowych murów miejskich

Rewitalizacja zabytkowych murów miejskich rozpocznie się dzięki kolejnemu z dofinansowań, które otrzymał Żagań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 490 tysięcy złotych pozwoli na renowację...

9 milionów złotych na Ratusz i remont ulicy Chopina

Kolejne rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przyniosło środki dla dwóch żagańskich projektów - rewitalizacji Ratusza oraz przebudowy ulicy Chopina. Łączna...

Ogłaszamy przetarg na strefę zabaw i sportu przy Dwójce

3 października burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie „Strefy zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu”, zadania finansowanego...

Ponad 2 miliony na budowę ulicy Kazimierza Wielkiego

Otrzymaliśmy informację, że kolejny żagański projekt o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę. Tym razem Żagań pozyskał 2 077 664 złotych na budowę drogi na ulicy...

Po 65 latach zniknie zniszczony betonowy mur wokół stadionu

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił dziś na stadion przy ulicy Karpińskiego media, by wspólnie z radną Danutą Kozłowską zaprezentować postęp prac przy budowie nowego ogrodzenia...

Dobiega końca przebudowa odcinka ulicy Lotników Alianckich

Trwa remont nawierzchni ulicy Lotników Alianckich. Na zadanie to pozyskaliśmy 1 797 233 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita kwota projektu wynosi...
Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach komunalnych

Wymieniamy urządzenia grzewcze w mieszkaniach komunalnych

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt "Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań"  dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...

Związek Powiatowo-Gminny Powiatu Żagańskiego z trzema nowymi autobusami

26 września 2023 roku członkowie Związku-Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego  podjęli uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu "Poprawa dostępności publicznego transportu zbiorowego na terenach po...
Planowane do doświetlenia przejścia dla pieszych na Żaganny

Przebudujemy ulicę Młynarską i doświetlimy Żaganny

Kolejne dwa żagańskie projekty otrzymały dofinansowanie! W ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy 237 905 złotych na przebudowę ulicy Młynarskiej w zakresie drogi pieszo-rowerowej,...