Komunikat

Dodatek osłonowy tylko do końca października

Tylko do końca miesiąca można składać wniosek o dodatek osłonowy, który przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dodatku osłonowego...
Węgiel

Zbieramy deklaracje dotyczące zapotrzebowania na węgiel

W związku z procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz koniecznością oszacowania ilości potrzebnego surowca, prosimy osoby, które złożyły wniosek...
Komunikat

Ogłaszamy przetarg na termomodernizację Przedszkola Miejskiego nr 2

19 października burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w...
Komunikat

Przetarg na modernizację fontann w parku pałacowym

18 października 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu...

Zapadlina w jezdni na ulicy Armii Krajowej

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. informuje, że w związku z powstaniem zapadliny w jezdni na ul. Armii Krajowej 11 (na wjeździe do...
Komunikat

Dodatki dla podmiotów wrażliwych

W związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z...
Komunikat

Weryfikujemy deklaracje “śmieciowe”

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami...
Program Ciepłe mieszkanie

Program poprawy efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych

W związku z uruchomieniem i udostępnieniem środków Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez NFOŚiGW na cele programu „Ciepłe Mieszkanie” istnieje potencjalna możliwość...

Pokonkursowa wystawa plenerowa “Cztery pory roku”

Wczoraj nagrodzono zwycięzców polsko-niemieckiego konkursu "Cztery pory roku", którą zorganizowaliśmy wspólnie z Teltow. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza podziękował nagrodzonym i wyróżnionym artystycznego spojrzenia na...
Most Kolejarzy

Mamy dokumentację kładki – czekamy na ostatnią zgodę!

Projektant pracujący na zlecenie żagańskiego magistratu zakończył właśnie etap uzyskiwania uzgodnień w zakresie projektu naprawy kładki nad Bobrem! Udało się to prawie miesiąc przed...